Välkommen till ÖFBH


Vi i föreningen ÖFBH ansvarar för hamnverksamheten i Östersund och Frösö båthamn. Vår målsättning är att lokalt främja och samordna båtlivet i Östersund med omnejd, verka för god sjösäkerhet, god miljö, utbildning, ett gott kamrat- och sjömanskap samt att administrera och underhålla medlemmarnas sommarplatser.

Östersund/Frösö Båt och Hamnförening, c/o a2 Revision & bokföring, Stortorget 4E, 83140 Östersund. Bankgiro: 186-3588

E-post info@ofbh.se

Telefon: 0732-44 91 23

Säsongen 2018

Styrelsen har efter årsmötet haft arbete med att formera sig och att formellt överta de roller den gamla styrelsen haft.

Fakturor för medlemsavgifter & båtplatsavgifter kommer att skickas ut i början av april.

Tillsättning av nya 1:a handskontrakt kommer att ske under våren/försommaren. Det gäller även annonsering av
2:a handsplatser.

Du som tänker hyra ut din plats i 2:a hand i sommar, skicka så tidigt som möjligt ett mail till plats@ofbh.se så är chansen så stor som möjligt att vi kan hyra ut den.


Lediga platser

 

Nedanstående platser är lediga för 1:a handskontrakt och 2:a handskontrakt. 2:a handskontrakt gäller t.o.m. den 31/10 2018. Anmäl intresse för en plats genom att maila plats@ofbh.se med namn och mobilnummer. Platserna tillsätts löpande och så fort som möjligt.

Eftersom intresset varit svalt tidigare tillsättningar under året kommer inget slutdatum att sättas på denna tilldelning. Platserna tilldelas löpande efter hur anmälningarna kommer in. Platserna kommer då löpande att tas bort från listan.

De två platserna i stan kommer dock att följa tidigare princip för tiddelning, dvs platskön kommer att tillämpas i högre grad på dessa.

Ange tre av de platser som intressar dig i fallande ordning. Maila till plats@ofbh.se, något annat sätt att anmäla intresse accepteras ej.

Platserna tillsätts sedan i första hand efter storlek och därefter efter din plats i plastskön.

Glöm inte att ange ditt namn och mobilnummeri anmälan som måste överensstämma med det som är registrerat i platskön.

OBS! Platser erbjuds endast de som betalt sina avgifter för 2018.

1:a hand

Område Plats Platsbredd Platslängd Platsavgift
Frösön F0414 2,23 6 1 389  
Frösön F0505 2,24 6 1 391  
Frösön F0801 2,5 6 1 444  
Frösön F0803 2,5 6 1 444  
Frösön F0916 2,5 6 1 444  

2:a hand

Frösön F0113 2,8 6 2 130  
Frösön F0124 3 6 2 170  
Frösön F0518 2,92 8 2 351  
Frösön F0627 2,72 6 2 114  
Frösön F0722 3,05 6 2 180  
Frösön F0725 3,04 6 2 178  
Frösön F1006 Kaj 12 2 879  


Läget i hamnarna


Som ni kanske känner till har vi haft en tvist med Östersunds kommun gällande ett oljeutsläpp som skedde i Östersunds hamn under sommaren 2014. Ärendet har nu efter några överprövningar avgjorts av Mark och Miljööverdomstolen.

Domen innebär i korthet att ÖFBH anses ha varit ansvarig för ta hand om oljeutsläppet då vi enligt MMÖD är att betrakta som verksamhetsutövare i det område som vi arrenderar av kommunen. Vad detta kommer att innebära för framtiden hoppas vi kunna bringa klarhet efter ett kommande möte med berörda nämnder på kommunen.

Frösön: Brygga 7. Flytbryggans yttersta delar håller på att sjunka varför en ny brygga har beställts. Det blir samma utförande som brygga 8-9.

Befintliga bommar kommer att flyttas över till nya bryggan med samma platser och båtplatsnummer.

Enligt besked från leverantören kommer bytet att ske 3-8 juni.

Leverantören har lovat att platserna kommer att kunna disponeras den 9 juni.

Östersund: Ny Driftansvarig tillsatt. Mer info kommer.


Kontaktlista Styrelsen


Foto

Driftansvarig Östersund

Göran Enderberg
ostersund@ofbh.se
070-573 99 69

 
Jimmie Axelsson

Driftansvarig Frösön

Jimmie Axelsson
froso@ofbh.se

 
 

 


Anders Sundin

Ordförande

Konstantin ”Nino” Madsen
ninomadsen@gmail.com
070-2110383

foto

Kassör

Karl-Erik "Charlie" Fredriksson
kassor@ofbh.se
070-211 91 90

 
foto

Sekreterare

Karl Johan Winberg
karl-johan.winberg@jgy.se
070-6661377

 
foto

Ledamot

Jens Sundqvist
070-616 00 95

 
Jimmie Axelsson

Ledamot

Jimmie Axelsson

 
foto

Ledamot

Joakim Magnusson
joakim.magnusson5@gmail.com
070-363 21 61

Kurth Wikstr�m

Ledamot

Pär Jonsson
perampere@gmail.com
073-4460274

 
Lena Bergefors

Suppleant

Reidar Svärdby
reidars200@gmail.com
070-6958754

Lena Bergefors

Suppleant

Kjell Fastesson
team_arctic@hotmail.com
076-8372328