Välkommen till ÖFBH


Vi i föreningen ÖFBH ansvarar för hamnverksamheten i Östersund och Frösö båthamn. Vår målsättning är att lokalt främja och samordna båtlivet i Östersund med omnejd, verka för god sjösäkerhet, god miljö, utbildning, ett gott kamrat- och sjömanskap samt att administrera och underhålla medlemmarnas sommarplatser.

Östersund/Frösö Båt och Hamnförening, c/o a2 Revision & bokföring, Stortorget 4E, 83140 Östersund. Bankgiro: 186-3588

E-post info@ofbh.se

Telefon: 0732-44 91 23

Säsongen 2018

Styrelsen har efter årsmötet haft arbete med att formera sig och att formellt överta de roller den gamla styrelsen haft.

Fakturor för medlemsavgifter & båtplatsavgifter kommer att skickas ut i början av april.

Tillsättning av nya 1:a handskontrakt kommer att ske under våren/försommaren. Det gäller även annonsering av
2:a handsplatser.

Du som tänker hyra ut din plats i 2:a hand i sommar, skicka så tidigt som möjligt ett mail till plats@ofbh.se så är chansen så stor som möjligt att vi kan hyra ut den.


Vanliga frågor

Önskar du plats i någon av våra hamnar, Östersund eller Frösön, så ställer du dig i vår kö. För att kunna stå i kö krävs att du är medlem i ÖFBH vilket kostar 250 kr per år.

För dig som redan är medlem kan du ställa dig i kölistan för byten utan kostnad.

Samma formulär som för medlemskap här ovan används också för dig som redan är medlem till att ställa dig i byteskö, komplettera och ändra uppgifter eller säga upp din båtplats.

1 - För att stå i kö ska du vara medlem.
2 - Ny medlem fyller i formuläret via länken här nedan. Faktura kommer till den e-postadress du anger i anmälan.
3 - Det datum köavgiften kommer in till oss är lika med ditt ködatum.

Länk till serviceformulär: Serviceformulär

Lediga platser kommer att publicerad här i mån av tillgång. Platserna kommer att publiceras under en begränsad tid när tillsättning sker. Samtidigt kommer ett SMS att gå ut till samtliga på kölistan med uppmaning om att per mail anmäla sig till lämplig plats. Instruktioner kommer att ges på hemsidan.

När tiden för intresseanmälan gått ut kommer styrelsens platsgrupp att tillsätta platserna i prio-ordningen;

1. Plats i kölistan
2. Storlek på platsen

Kölistan finns publicerad här och den uppdateras med jämna mellanrum. Platser kommer inte att tillsättas på annat sätt än genom ovanstående beskrivning.

Om du vill säga upp din plats mailar du plats@ofbh.se och anger ditt namn, medlemsnummer och platsnummer.

Ange också ditt kontonummer i mailet så går återbetalningen snabbt och smidigt.

Tänker du hyra ut i 2:a hand? Maila in ditt namn, medlemsnummer och platsnummer till plats@ofbh.se

Din platsavgift kommer att återbetalas till dig om platsen blir uthyrd. Vi återkommer i så fall om ditt kontonummer.

Kontrakt och allmän administration sköts av A2revision på Stortorget 4E. Sommaren 2018 har de öppet dagligen mellan 8-16.

Om din nyckeltagg slutat fungera måste du eventuellt gå upp med taggen till A2revision för att få den aktiverad. Maila info@ofbh.se om du har problem.

Taggar säljs nya för 200:- styck.

På A2revision hanteras också all kontraktsskrivning.

Vår kontakt på A2revision är Lena eller Sandra.

Använd vårt serviceformulär, klicka här.


Lediga platser

 

Nedanstående platser är lediga för 1:a handskontrakt och 2:a handskontrakt. 2:a handskontrakt gäller t.o.m. den 31/10 2018. Anmäl intresse för en plats genom att maila plats@ofbh.se med namn och mobilnummer. Platserna tillsätts löpande och så fort som möjligt.

Ange tre av de platser som intressar dig i fallande ordning. Maila till plats@ofbh.se, något annat sätt att anmäla intresse accepteras ej.

Platserna tillsätts sedan i första hand efter storlek och därefter efter din plats i plastskön.

Glöm inte att ange ditt namn och mobilnummeri anmälan som måste överensstämma med det som är registrerat i platskön.

Anmälan skall vara inne senast den 21/6, därefter stängs anmälan och platserna tillsätts. Fler tillsättningar kommer att ske under 2018.

OBS! Platser erbjuds endast de som betalt sina avgifter för 2018.

1:a hand

Område Plats Platsbredd Platslängd Platsavgift
Frösön F0101 3 6 1 545  
Frösön F0129 3.19 8 1 799  
Frösön F0200 3 6 1 545  
Frösön F0311 2.42 6 1 428  
Frösön F0316 2.42 6 1 428  
Frösön F0333 3.04 6 1 553  
Frösön F0408 2.39 6 1 421  
Frösön F0409 2.43 6 1 430  
Frösön F0414 2.23 6 1 389  
Frösön F0423 2.53 6 1 450  
Frösön F0426 3.05 6 1 555  
Frösön F0501 2 6 1 343  
Frösön F0502 2.12 6 1 366  
Frösön F0505 2.24 6 1 391  
Frösön F0511 2.82 6 1 509  
Frösön F0600 2.17 6 1 378  
Frösön F0617 2.83 6 1 510  
Frösön F0622 3 6 1 545  
Frösön F0625 2.73 6 1 490  
Frösön F0713 2.43 4.5 1 306  
Frösön F0718 3.06 6 1 558  
Frösön F0808 2.5 6 1 444  
Frösön F0809 2.5 6 1 444  
Frösön F0818 2,6 6 1 464  
Frösön F0830 3.5 6 1 646  
Frösön F0908 2.5 6 1 444  
Frösön F0909 2.5 6 1 444  
Frösön F0912 2.5 6 1 444  
Frösön F0913 2.5 6 1 444  
Frösön F0915 2.5 6 1 444  
Frösön F0916 2.5 6 1 444  
Frösön F0917 2.5 6 1 444  
Frösön F0928 3 6 1 545  
Frösön F0996 Kaj 12 2 200  
Frösön F1013 3.35 8 1 843  

2:a hand

Frösön F0113 2,8 6 2 130  
Frösön F0124 3 6 2 170  
Frösön F0627 2,72 6 2 114  
Frösön F0722 3,05 6 2 180  
Frösön F0725 3,04 6 2 178  
Frösön F1004 Kaj 12 2 778  
Frösön F1006 Kaj 12 2 879  
Östersund Ö0205 2,48 6 2 065  
Östersund Ö0212 3,1 6 2 190  
Östersund Ö0217 3,12 6 2 194  
Östersund Ö0224 3,54 6 2 279  
Östersund Ö0230 3,1 6 2 190  
Östersund Ö0307 2,31 8 2 186  
Östersund Ö0430 4,5 11 3 234  
Östersund Ö0454 3,58 8 2 529  
Östersund Ö0470 3,6 8 2 535  
Östersund Ö0486 2,85 8 2 333  
Östersund Ö0518 3 8 2 351  

Kajplatsernas kostnad beräknas efter båtbredd och kan variera.


Läget i hamnarna


Som ni kanske känner till har vi haft en tvist med Östersunds kommun gällande ett oljeutsläpp som skedde i Östersunds hamn under sommaren 2014. Ärendet har nu efter några överprövningar avgjorts av Mark och Miljööverdomstolen.

Domen innebär i korthet att ÖFBH anses ha varit ansvarig för ta hand om oljeutsläppet då vi enligt MMÖD är att betrakta som verksamhetsutövare i det område som vi arrenderar av kommunen. Vad detta kommer att innebära för framtiden hoppas vi kunna bringa klarhet efter ett kommande möte med berörda nämnder på kommunen.

Frösön: Brygga 7. Flytbryggans yttersta delar håller på att sjunka varför en ny brygga har beställts. Det blir samma utförande som brygga 8-9.

Befintliga bommar kommer att flyttas över till nya bryggan med samma platser och båtplatsnummer.

Enligt besked från leverantören kommer bytet att ske 3-8 juni.

Leverantören har lovat att platserna kommer att kunna disponeras den 9 juni.

Östersund: Ny Driftansvarig tillsatt. Mer info kommer.


Kontaktlista Styrelsen


Foto

Driftansvarig Östersund

Göran Enderberg
ostersund@ofbh.se
070-573 99 69

 
Jimmie Axelsson

Driftansvarig Frösön

Jimmie Axelsson
froso@ofbh.se

 
 

 


Anders Sundin

Ordförande

Konstantin ”Nino” Madsen
ninomadsen@gmail.com
070-2110383

foto

Kassör

Karl-Erik "Charlie" Fredriksson
kassor@ofbh.se
070-211 91 90

 
foto

Sekreterare

Karl Johan Winberg
karl-johan.winberg@jgy.se
070-6661377

 
foto

Ledamot

Jens Sundqvist
070-616 00 95

 
Jimmie Axelsson

Ledamot

Jimmie Axelsson

 
foto

Ledamot

Joakim Magnusson
joakim.magnusson5@gmail.com
070-363 21 61

Kurth Wikstr�m

Ledamot

Pär Jonsson
perampere@gmail.com
073-4460274

 
Lena Bergefors

Suppleant

Reidar Svärdby
reidars200@gmail.com
070-6958754

Lena Bergefors

Suppleant

Kjell Fastesson
team_arctic@hotmail.com
076-8372328