Välkommen till ÖFBH


Vi i föreningen ÖFBH ansvarar för hamnverksamheten i Östersund och Frösö båthamn. Vår målsättning är att lokalt främja och samordna båtlivet i Östersund med omnejd, verka för god sjösäkerhet, god miljö, utbildning, ett gott kamrat- och sjömanskap samt att administrera och underhålla medlemmarnas sommarplatser.

Östersund/Frösö Båt och Hamnförening, c/o a2 Revision & bokföring, Stortorget 4E, 83140 Östersund. Bankgiro: 186-3588

E-post info@ofbh.se

Telefon: 0732-44 91 23

Säsongen 2019

Fakturor för medlemsavgifter & båtplatsavgifter kommer att skickas ut i början av april.

Tillsättning av nya 1:a handskontrakt kommer att ske under våren/försommaren. Det gäller även annonsering av
2:a handsplatser.

Du som tänker hyra ut din plats i 2:a hand i sommar, skicka så tidigt som möjligt ett mail till plats@ofbh.se så är chansen så stor som möjligt att vi kan hyra ut den.


Tillsättningar av platser

Inga nya tillsättningar förrän våren 2019


Läget i hamnarna


Som ni kanske känner till har vi haft en tvist med Östersunds kommun gällande ett oljeutsläpp som skedde i Östersunds hamn under sommaren 2014. Ärendet har nu efter några överprövningar avgjorts av Mark och Miljööverdomstolen.

Domen innebär i korthet att ÖFBH anses ha varit ansvarig för ta hand om oljeutsläppet då vi enligt MMÖD är att betrakta som verksamhetsutövare i det område som vi arrenderar av kommunen. Vad detta kommer att innebära för framtiden hoppas vi kunna bringa klarhet efter ett kommande möte med berörda nämnder på kommunen.

Frösön: Brygga 7. Flytbryggans yttersta delar håller på att sjunka varför en ny brygga har beställts. Det blir samma utförande som brygga 8-9.

Befintliga bommar kommer att flyttas över till nya bryggan med samma platser och båtplatsnummer.

Enligt besked från leverantören kommer bytet att ske 3-8 juni.

Leverantören har lovat att platserna kommer att kunna disponeras den 9 juni.

Östersund: Ny Driftansvarig tillsatt. Mer info kommer.


Kontaktlista Styrelsen


Foto

Driftansvarig Östersund

Göran Enderberg
ostersund@ofbh.se
070-573 99 69

 
Jimmie Axelsson

Driftansvarig Frösön

Jimmie Axelsson
froso@ofbh.se

 
 

 


Anders Sundin

Ordförande

Konstantin ”Nino” Madsen
ninomadsen@gmail.com
070-2110383

foto

Kassör

Karl-Erik "Charlie" Fredriksson
kassor@ofbh.se
070-211 91 90

 
foto

Sekreterare

Karl Johan Winberg
karl-johan.winberg@jgy.se
070-6661377

 
foto

Ledamot

Jens Sundqvist
070-616 00 95

 
Jimmie Axelsson

Ledamot

Jimmie Axelsson

 
foto

Ledamot

Joakim Magnusson
joakim.magnusson5@gmail.com
070-363 21 61

Kurth Wikstr�m

Ledamot

Pär Jonsson
perampere@gmail.com
073-4460274

 
Lena
       Bergefors

Suppleant

Reidar Svärdby
reidars200@gmail.com
070-6958754

Lena
       Bergefors

Suppleant

Kjell Fastesson
team_arctic@hotmail.com
076-8372328