Välkommen till ÖFBH


Vi i föreningen ÖFBH ansvarar för hamnverksamheten i Östersund och Frösö båthamn. Vår målsättning är att lokalt främja och samordna båtlivet i Östersund med omnejd, verka för god sjösäkerhet, god miljö, utbildning, ett gott kamrat- och sjömanskap samt att administrera och underhålla medlemmarnas sommarplatser.

Östersund/Frösö Båt och Hamnförening, c/o a2 Revision & bokföring, Stortorget 4E, 83140 Östersund. Bankgiro: 186-3588

E-post info@ofbh.se

Telefon: 0732-44 91 23

Säsongen 2018

Styrelsen har efter årsmötet haft arbete med att formera sig och att formellt överta de roller den gamla styrelsen haft.

Fakturor för medlemsavgifter & båtplatsavgifter kommer att skickas ut i början av april.

Tillsättning av nya 1:a handskontrakt kommer att ske under våren/försommaren. Det gäller även annonsering av
2:a handsplatser.

Du som tänker hyra ut din plats i 2:a hand i sommar, skicka så tidigt som möjligt ett mail till plats@ofbh.se så är chansen så stor som möjligt att vi kan hyra ut den.


Lediga platser

 

Alla platser är för närvarande tillsatta. Har ni inte blivit kontaktade av ÖFBH finns tyvärr inga fler platser att hyra ut i nuläget.

Nästa tillsättning kommer att ske en bit in i juli.


Läget i hamnarna


Som ni kanske känner till har vi haft en tvist med Östersunds kommun gällande ett oljeutsläpp som skedde i Östersunds hamn under sommaren 2014. Ärendet har nu efter några överprövningar avgjorts av Mark och Miljööverdomstolen.

Domen innebär i korthet att ÖFBH anses ha varit ansvarig för ta hand om oljeutsläppet då vi enligt MMÖD är att betrakta som verksamhetsutövare i det område som vi arrenderar av kommunen. Vad detta kommer att innebära för framtiden hoppas vi kunna bringa klarhet efter ett kommande möte med berörda nämnder på kommunen.

Frösön: Brygga 7. Flytbryggans yttersta delar håller på att sjunka varför en ny brygga har beställts. Det blir samma utförande som brygga 8-9.

Befintliga bommar kommer att flyttas över till nya bryggan med samma platser och båtplatsnummer.

Enligt besked från leverantören kommer bytet att ske 3-8 juni.

Leverantören har lovat att platserna kommer att kunna disponeras den 9 juni.

Östersund: Ny Driftansvarig tillsatt. Mer info kommer.


Kontaktlista Styrelsen


Foto

Driftansvarig Östersund

Göran Enderberg
ostersund@ofbh.se
070-573 99 69

 
Jimmie Axelsson

Driftansvarig Frösön

Jimmie Axelsson
froso@ofbh.se

 
 

 


Anders Sundin

Ordförande

Konstantin ”Nino” Madsen
ninomadsen@gmail.com
070-2110383

foto

Kassör

Karl-Erik "Charlie" Fredriksson
kassor@ofbh.se
070-211 91 90

 
foto

Sekreterare

Karl Johan Winberg
karl-johan.winberg@jgy.se
070-6661377

 
foto

Ledamot

Jens Sundqvist
070-616 00 95

 
Jimmie Axelsson

Ledamot

Jimmie Axelsson

 
foto

Ledamot

Joakim Magnusson
joakim.magnusson5@gmail.com
070-363 21 61

Kurth Wikstr�m

Ledamot

Pär Jonsson
perampere@gmail.com
073-4460274

 
Lena Bergefors

Suppleant

Reidar Svärdby
reidars200@gmail.com
070-6958754

Lena Bergefors

Suppleant

Kjell Fastesson
team_arctic@hotmail.com
076-8372328