Välkommen till ÖFBH


Vi i föreningen ÖFBH ansvarar för hamnverksamheten i Östersund och Frösö båthamn. Vår målsättning är att lokalt främja och samordna båtlivet i Östersund med omnejd, verka för god sjösäkerhet, god miljö, utbildning, ett gott kamrat- och sjömanskap samt att administrera och underhålla medlemmarnas sommarplatser.

Östersund/Frösö Båt och Hamnförening, c/o a2 Revision & bokföring, Stortorget 4E, 83140 Östersund. Bankgiro: 186-3588

E-post info@ofbh.se

Telefon: 0732-44 91 23

Säsongen 2018

Styrelsen har efter årsmötet haft arbete med att formera sig och att formellt överta de roller den gamla styrelsen haft.

Fakturor för medlemsavgifter & båtplatsavgifter kommer att skickas ut i början av april.

Tillsättning av nya 1:a handskontrakt kommer att ske under våren/försommaren. Det gäller även annonsering av
2:a handsplatser.

Du som tänker hyra ut din plats i 2:a hand i sommar, skicka så tidigt som möjligt ett mail till plats@ofbh.se så är chansen så stor som möjligt att vi kan hyra ut den.


Vanliga frågor

Önskar du plats i någon av våra hamnar, Östersund eller Frösön, så ställer du dig i vår kö. För att kunna stå i kö krävs att du är medlem i ÖFBH vilket kostar 250 kr per år.

För dig som redan är medlem kan du ställa dig i kölistan för byten utan kostnad.

Samma formulär som för medlemskap här ovan används också för dig som redan är medlem till att ställa dig i byteskö, komplettera och ändra uppgifter eller säga upp din båtplats.

1 - För att stå i kö ska du vara medlem.
2 - Ny medlem fyller i formuläret via länken här nedan. Faktura kommer till den e-postadress du anger i anmälan.
3 - Det datum köavgiften kommer in till oss är lika med ditt ködatum.

Länk till serviceformulär: Serviceformulär

Lediga platser kommer att publicerad här i mån av tillgång. Platserna kommer att publiceras under en begränsad tid när tillsättning sker. Samtidigt kommer ett SMS att gå ut till samtliga på kölistan med uppmaning om att per mail anmäla sig till lämplig plats. Instruktioner kommer att ges på hemsidan.

När tiden för intresseanmälan gått ut kommer styrelsens platsgrupp att tillsätta platserna i prio-ordningen;

1. Plats i kölistan
2. Storlek på platsen

Kölistan finns publicerad här och den uppdateras med jämna mellanrum. Platser kommer inte att tillsättas på annat sätt än genom ovanstående beskrivning.

Om du vill säga upp din plats mailar du plats@ofbh.se och anger ditt namn, medlemsnummer och platsnummer.

Ange också ditt kontonummer i mailet så går återbetalningen snabbt och smidigt.

Tänker du hyra ut i 2:a hand? Maila in ditt namn, medlemsnummer och platsnummer till plats@ofbh.se

Din platsavgift kommer att återbetalas till dig om platsen blir uthyrd. Vi återkommer i så fall om ditt kontonummer.

Kontrakt och allmän administration sköts av A2revision på Stortorget 4E. Sommaren 2017 har de öppet mån 1300-1500, ons 1300-1500 och Fre 100-1200.

Om din nyckeltagg slutat fungera måste du eventuellt gå upp med taggen till A2revision för att få den aktiverad. Maila info@ofbh.se om du har problem.

Taggar säljs nya för 200:- styck.

På A2revision hanteras också all kontraktsskrivning.

Vår kontakt på A2revision är Lena eller Sandra.

Använd vårt serviceformulär, klicka här.Läget i hamnarna


Som ni kanske känner till har vi haft en tvist med Östersunds kommun gällande ett oljeutsläpp som skedde i Östersunds hamn under sommaren 2014. Ärendet har nu efter några överprövningar avgjorts av Mark och Miljööverdomstolen.

Domen innebär i korthet att ÖFBH anses ha varit ansvarig för ta hand om oljeutsläppet då vi enligt MMÖD är att betrakta som verksamhetsutövare i det område som vi arrenderar av kommunen. Vad detta kommer att innebära för framtiden hoppas vi kunna bringa klarhet efter ett kommande möte med berörda nämnder på kommunen.

Frösön: Brygga 7. Flytbryggans yttersta delar håller på att sjunka varför en ny brygga har beställts. Det blir samma utförande som brygga 8-9.

Befintliga bommar kommer att flyttas över till nya bryggan med samma platser och båtplatsnummer.

Enligt besked från leverantören kommer bytet att ske 3-8 juni.

Leverantören har lovat att platserna kommer att kunna disponeras den 9 juni.

Östersund: Ny Driftansvarig tillsatt. Mer info kommer.


Kontaktlista Styrelsen


Foto

Driftansvarig Östersund

Göran Enderberg
ostersund@ofbh.se
070-573 99 69

 
Jimmie Axelsson

Driftansvarig Frösön

Jimmie Axelsson
froso@ofbh.se

 
 

 


Anders Sundin

Ordförande

Per Jonsson
ordforande@ofbh.se
073-446 02 74

foto

Kassör

Karl-Erik "Charlie" Fredriksson
kassor@ofbh.se
070-211 91 90

 
foto

Sekreterare

Jens Sundqvist
info@ofbh.se
070-616 00 95

Jimmie Axelsson

Ledamot

Jimmie Axelsson

 
Torbj�rn Herjeby

Vice Ordförande

Torbjörn Herjeby
070-530 58 11

foto

Ledamot

Anders Berglund
070-674 81 26

 
 
foto

Ledamot

Patrik Westner
070-363 21 61

Kurth Wikstr�m

Suppleant

Kurth Wikström
070-686 91 01

 
Lena Bergefors

Suppleant

Lena Bergefors
073-800 59 08